KASA

KASA

KASA Cashier   Ubrzajte rad osoblja radom na touch-screen monitoru na kome su...

MENADŽER

MENADŽER

MENADŽER Manager   Program Menadžer se bavi kontrolom, statistikama i...

MAGACIN

MAGACIN

MAGACIN Store House   Potpuna automatizacija robno materijalnog poslovanja,...

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI  Rk-Order   iPad kao elektronski meni pored informacija...

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR Mobile Waiter    iPod ili drugi džepni računar ubrzava...

DOSTAVA

DOSTAVA

DOSTAVA Delivery    Kompletno rešenje za automatizaciju poslovanja...

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR Video Control   Uvid u realnom vremenu ili odloženi pregled...

KDS

KDS

KDS Kitchen Display System   Automatsko dostavljanje poruka iz sale u kuhinju...

HOTEL

HOTEL

HOTEL Shelter   Sveobuhvatna i potpuna automatizacija rada ugostiteljskih...

 • KASA

  KASA

 • MENADŽER

  MENADŽER

 • MAGACIN

  MAGACIN

 • ELEKTRONSKI MENI

  ELEKTRONSKI MENI

 • MOBILNI KONOBAR

  MOBILNI KONOBAR

 • DOSTAVA

  DOSTAVA

 • VIDEO NADZOR

  VIDEO NADZOR

 • KDS

  KDS

 • HOTEL

  HOTEL

 

MOBILNI KONOBAR
Mobile Waiter 

 

Mobilni uređaji i tehnologije su čvrsto ušli u naš život. Jednostavnost korišćenja, pogodnost pristupu informacijama i male veličine, omogućili su mobilnim uređajima da steknu poverenje ne samo kao lično pomagalo već takođe i kao pouzdan i prikladan uređaj za rad.

MOBILNI KONOBAR Personalni terminal za svakog konobara

RKEEPER-UCS Kompanija kao lider u proizvodnji sistema za automatizaciju restoranskog poslovanja, već više godina nudi klijentima mobilna rešenja za konobare. Danas RKEEPER-UCS Kompanija predstavlja tržištu mobilna rešenja revolucionarna u ceni, pristupačnosti i praktičnosti, bazirana na ne manje revolucionarnom mobilnom uređaju Apple Kompanije – iPod touch 4G.

Korišćenje iPod touch-a omogućilo je da se snizi ‘‘prag’’ početka korišćenja tehnologija i da ih učini pristupačnim skoro svakom restoranu. Ova tehnologija je kompatibilna sa osnovnim verzijama sistema kasa – R-Keeper.

Nasuprot tradicionalnim tehnologijama prijema porudžbina, korišćenje elektronskih konobarskih blokčića pri usluživanju gostiju restorana ima sledeće prednosti:

 • Odbacivanjem korišćenja paprinih blokčića broj operacija pri unošenju porudžbine u sistem je smanjen.
 •  
 • Korišćenje portabl terminala vodi uvećanju brzine usluge, smanjenju vremena prijema porudžbine, uvećanju prometa po stolu i poboljšanju kvaliteta usluge.
 • Unošenje porudžbine direktno pored stola gosta omogućava tačnostu pravom trenutku i dovodi do smanjenja broja grešaka.
 • Portabl terminali su nužni u restoranima gde je nemoguće mrežno kabliranje (zbog enterijera ili zbog nemogućnosti ugradnje kablova) ili je neracionalno (na primer, u letnjim baštama).
 • Moguće je istovremeno korišćenje sa RK-Order programom (elektronski meni).
  MOBILNI KONOBAR Personalni terminal za svakog konobara

Na taj način, imajući mobilni terminal konobar prima porudžbinu direktno pored stola, čime obezbeđuje najbrže i najpreciznije unošenje porudžbine, koristeći operativne podatke iz programskog sistema po porudžbini o postojanju konkretnih jela i pića u zalihama. Konobar ne troši vreme na put do stola i od stola i na čekanje na svoj red pored stacioniranog terminala, na prenošenje porudžbine sa blokčića u sistem, već on uslužuje goste!

Istraživanja Cornel Univerziteta su pokazala da dugo kašnjenje prilikom preuzimanja porudžbine i plaćanja računa dovodi do najvećeg nezadovoljstva gostiju u restoranima. Mobilni terminal RKEEPER-UCS Kompanije pomaže da se reše ova dva zadatka i spašava goste od iritirajućeg čekanja.

Za organizovanje preuzimanja porudžbine u restoranu direktno pored stola gosta potrebne su sledeće komponente: mobilni notebook iPod touch 4G, stacionirani terminal (na primer kasa) i uređaj koji povezuje portabl i stacionirani sistem ‘‘access point’’ putem Wi-Fi. Opseg bežične komunikacije na otvorenom prostoru je 500 metara. Opseg u zatvorenom prostoru zavisi od zidnih materijala. Određivanje stabilnosti radio signala moguće je poređenjem sa standardnim office DECT-radio telefonima. Osiguravanje stabilne radio konekcije iPod touch 4G sa glavnim sistemom moguće je postavljanjem nekoliko ‘‘access points’’ na određenoj međusobnoj udaljenosti ili ugradnjom jačih antena umesto standardnih.

 

MOBILNI KONOBAR Personalni terminal za svakog konobara

 

 

 

Bookmark and Share
Vrh strane