KASA

KASA

KASA Cashier   Ubrzajte rad osoblja radom na touch-screen monitoru na kome su...

MENADŽER

MENADŽER

MENADŽER Manager   Program Menadžer se bavi kontrolom, statistikama i...

MAGACIN

MAGACIN

MAGACIN Store House   Potpuna automatizacija robno materijalnog poslovanja,...

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI  Rk-Order   iPad kao elektronski meni pored informacija...

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR Mobile Waiter    iPod ili drugi džepni računar ubrzava...

DOSTAVA

DOSTAVA

DOSTAVA Delivery    Kompletno rešenje za automatizaciju poslovanja...

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR Video Control   Uvid u realnom vremenu ili odloženi pregled...

KDS

KDS

KDS Kitchen Display System   Automatsko dostavljanje poruka iz sale u kuhinju...

HOTEL

HOTEL

HOTEL Shelter   Sveobuhvatna i potpuna automatizacija rada ugostiteljskih...

 • KASA

  KASA

 • MENADŽER

  MENADŽER

 • MAGACIN

  MAGACIN

 • ELEKTRONSKI MENI

  ELEKTRONSKI MENI

 • MOBILNI KONOBAR

  MOBILNI KONOBAR

 • DOSTAVA

  DOSTAVA

 • VIDEO NADZOR

  VIDEO NADZOR

 • KDS

  KDS

 • HOTEL

  HOTEL

 

KASA
Cashier
 

Pored toga, svi tasteri brzog pozivanja mogu sadržati i sličice, što ubrzava njihovu vizuelnu pretragu. Veličina, boja, kao i naziv tastera, mogu se menjati i fino podešavati. Sa kase se mogu dobiti svi podaci vezani za dnevno poslovanje, najrazličitiji izveštaji, recepti, modifikatori, itd.

KASA Cashier

  Svaki od konobara se jednostavnim registrovanjem magnetnom karticom uključuje na svoj nalog u kome može videti detalje o zauzetim stolovima, a bez mogućnosti mešanja sa nalozima drugih konobara. Menadžer ima mogućnost da vidi sve otvorene stolove svih konobara ali nema mogućnost da menja bilo šta u konobarskim nalozima, čime su zaštićeni i konobari od menadžera. Menadžerima je moguće dodavati ili oduzimati ovlašćenja i nivoe pristupa u zavistnosti od delokruga za koji su odgovorni.

     Još neke od brojnih mogućnosti koje pruža program Kasa su: unošenje broja gostiju za stolom; razdvajanje računa jednog stola na više pojedinačnih ili spajanje više pojedinačnih u jedan; premeštanje porudžbina po stolovima; podešavanje trajanja blagajničkog datuma; kontrolisanje rada kuhinje i komunikacija između konobara i kuhinje preko kase; prebacivanje sa sistema broja stola na sistem grafičkog prikaza plana sale; izbor modifikatora koji bez promene cene bliže određuju način pripreme izabranog jela ili pića; prijem menadžerovih tekstualnih poruka; itd.

Bookmark and Share
Vrh strane