KASA

KASA

KASA Cashier   Ubrzajte rad osoblja radom na touch-screen monitoru na kome su...

MENADŽER

MENADŽER

MENADŽER Manager   Program Menadžer se bavi kontrolom, statistikama i...

MAGACIN

MAGACIN

MAGACIN Store House   Potpuna automatizacija robno materijalnog poslovanja,...

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI  Rk-Order   iPad kao elektronski meni pored informacija...

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR Mobile Waiter    iPod ili drugi džepni računar ubrzava...

DOSTAVA

DOSTAVA

DOSTAVA Delivery    Kompletno rešenje za automatizaciju poslovanja...

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR Video Control   Uvid u realnom vremenu ili odloženi pregled...

KDS

KDS

KDS Kitchen Display System   Automatsko dostavljanje poruka iz sale u kuhinju...

HOTEL

HOTEL

HOTEL Shelter   Sveobuhvatna i potpuna automatizacija rada ugostiteljskih...

 • KASA

  KASA

 • MENADŽER

  MENADŽER

 • MAGACIN

  MAGACIN

 • ELEKTRONSKI MENI

  ELEKTRONSKI MENI

 • MOBILNI KONOBAR

  MOBILNI KONOBAR

 • DOSTAVA

  DOSTAVA

 • VIDEO NADZOR

  VIDEO NADZOR

 • KDS

  KDS

 • HOTEL

  HOTEL

 

HOTEL
Shelter
 
 OSNOVNI PAKET:
 
 • PODEŠAVANJE SISTEMA KORISNIKA
 • POSLOVI UGOVARANJA I TARIFNI MENADŽMENT
 • RECEPCIJA
 • REZERVACIJE
 • SMEŠTAJ
 • ARHIVA
 • IZVEŠTAJI
 • KASA

 

MODULI:
 
 • TELEFONSKI TARIFIKATOR
 • INTERNET TARIFIKATOR
 • PAY TV
 • WEB-ONLINE BOOKING
 • MENADŽER DEŠAVANJA
 • SOBARICE
 • MINIBAR
 • STACIONARMAGACIN Store House
 • WELLNESS-SPA
 • RECORDS ONLINE
 • LOCKING SYSTEM
 • INFO-TERMINAL
 • HEAD OFFICE

 

Hotelski menadžment sistem Shelter izvršava sledeće zadatke:
 
 • automatizacija rezervacije i smeštaja
 • upravljanje resursima hotela
 • gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje
 • automatizacija tekućeg poslovanja
 • čuvanje baze podataka o gostima
 • varijabilne analize hotelskog poslovanja
 • povezivanje sa ostalim ''RKEEPER-UCS'' programima i modulima
 • povezivanje sa spoljnim uređajima

 

Brojne su mogućnosti sistema Shelter:
 
 • informacije o očekivanim dolascima i odlascima
 • informacije o slobodnim kapacitetima hotela
 • informacije o računima posetioca
 • prijava i odjava gostiju (check-in, check-out)
 • informacije o svim pruženim uslugama i unošenju iznosa na račun gosta
 • mogućnost osiguranja gostiju i izdavanje polise osiguranja
 • prijava boravka i kontrola pasoša i viza stranih gostiju
 • čuvanje lista usluga sa klasifikacijom po tipovima i kategorijama usluga
 • čuvanje lista tipova tarifnih stopa (osnovna, grupna, korporativna)
 • čuvanje lista klijentskih kompanija klasifikovanih po tipovima (korporacije, turističke agencije itd)
 • uređivanje tarifnih stavki za sve vrste usluga kao dodatak ugovoru (pansion i boravak, dodatne usluge)
 • utvrđivanje vikend tarifnih stopa
 • ograničenje usluga gostima koji borave na račun svojih kompanija
 • izdavanje računa-potvrde u skladu sa rezervacijama ili periodom boravka
 • različiti tipovi rezervacija (individualna, grupna, business, agencijska) po tipovima soba ili po sobama
 • informacije o slobodnim sobama svih tipova za određeni definisani period uključujući i informacije o maksimalnom broju gostiju za svaku sobu
 • unošenje statusa rezervacije (garantovana, negarantovana, lista čekanja)
 • odabir tarifnog tipa prilikom rezervacije; izbor usluge (polupansion, pun pansion, noćenje sa doručkom, dnevni boravak i sl.); definisanje dužine boravka, odabir konkretne sobe
 • formiranje paketa usluga (osnovnih i dodatnih)
 • mogućnost otvaranja folia i ličnog računa gosta tokom rezervacije
 • korišćenje informacija iz dotadašnjeg dosijea gosta
 • unošenje lista imena gostiju, povezivanje svih imena sa korišćenim tipovima soba
 • automatsko određivanje susednih soba za članove grupe
 • mogućnost avansnog plaćanja za rezervacije
 • analiza trenutne i očekivane popunjenosti
 • specijalne rezervacije (iznajmljivanje kancelarija, kongresnih sala, duži period boravka)
 • sistem rezervacije putem interneta sa automatskom potvrdom rezervacije uključujući i broj rezervacije
 • otkazivanje rezervacija u određenom vremenskom periodu (sa ili bez penala)
 • čuvanje evidencije o penalima po ustanovljenim pravilima
 • kontrola korišćenja uređaja (sefovi i sl)
 • različiti sistemi obračuna korišćenja uređaja
 • kontrola statusa soba (slobodna, zauzeta, rezervisana, u pripremi, spremljena, nespremljena, van upotrebe, ne izdaje se)
 • brzo menjanje statusa za više soba u isto vreme
 • unošenje informacija o hrani i piću potrošenim u svakoj sobi pomoću pocket-pc uređaja
 • unošenje informacija o ceni i količini konzumiranih artikala u folio gosta i otpisivanje sa stanja
 • smeštaj gostiju (u zavisnosti ili ne od prethodnih rezervacija)
 • vraćanje u sistem gosta koji je greškom odjavljen
 • grafički i tabelarni prikaz slobodnih soba i kreveta po spratovima i depadansima
 • mogućnost unošenja marketinških informacija (svrha dolaska, kategorija gosta, segment tržišta, izvor reklamiranja)
 • snimanje poruka za goste
 • prenošenje bezgotovinskog plaćanja na račun gosta
 • analiza kalkulacija sa kompanijama i turističkim agencijama
 • računi za plaćanje
 • upravljanje hotelskim uslužnim službama
 • organizacija servisa izgubljeno-nađeno
 • nalozi za: zamenu peškira, bade mantila, posteljine, čišćenje ili popravke
 • pregled finansijskih zaduženja svake sobe
 • pregled i naplata telefonskih poziva i korišćenja interneta po hotelskim tarifama
 • interfejs za povezivanje elektronskih brava sa hotelskim sistemom
 • povezivanje sa ključ-karticama uz programiranje validnosti kartice samo u periodu boravka gosta sa mogućnošću plaćanja svih dodatnih hotelskih usluga takvom karticom
 • definisanje drugih platnih kartica (kartice preko kojih se evidentiraju usluge hotela koje gost koristi)
 • mogućnost skraćenja i produženja boravka
 • mogućnost promene sobe u toku boravka
 • pregledi finansijskog stanja gosta (naplaćena, nenaplaćena i stornirana zaduženja, uplate i računi) ? odobravanje popusta
 • evidencija i naplata štete
 • evidencija primedbi
 • izdavanje računa za pojedince
 • izdavanje računa zbirno za goste u istoj sobi i zbirno za članove iste grupe
 • mogućnost naplate dela zaduženja
 • različite vrste plaćanja (gotovina, kartica, virman)
 • izdavanje gotovinskih računa
 • mogućnost definisanja različitih cena u zavisnosti od popunjenosti sobe
 • automatizacija poslovanja stacionara i sanatorijuma
 • arhiviranje istorije bolesti i terapija u folio gosta stacionara
 • informacije o objektu i mogućnost uvida gosta u stanje svog računa putem info-terminala
 • centralizovano vođenje više hotela raspoređenih lokalno, regionalno i globalno
 • priprema izveštaja i finansijskih dokumenata za računovodstvo
 • izveštaj po vrstama usluga, sumarno i po gostima
 • izveštaji o prihodima i rashodima
 • izveštaj o ukupnom prometu po foliu
 • izveštaj o izdatim i storniranim računima
 • izveštaji o stanjima blagajne
 • izveštaji o nenaplaćenim realizacijama
 • izveštaj o popravkama
 • izveštaj po tarifama
 • izveštaji po izabranim gostima, sobama, zaposlenima i drugi od strane korisnika definisani izveštaji
 • prijem izveštaja putem interneta
 • statistički izveštaji o ukupnom hotelskom poslovanju
 • zbirni obračun i izdavanje fiskalnog računa
 • itd.
Bookmark and Share
Vrh strane